[Si tửu] Chương 30

Chương này có tí thịt vụn, mọi người ăn lấy sức chờ đến lúc H chân chính nha (///^///)

Chương 30: Ôn tuyền

4

Thức Yến thực sự không nhớ rõ sinh nhật của mình. Nói đúng hơn, y chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật cả.

Không phải là Bạch gia không để cho hài tử ăn sinh nhật, nhưng nông gia mà bày tiệc thì cũng chỉ coi là cơm tối, cho con mình ăn một bữa thịt no say, thế thôi. Thức Yến là khanh quan nên thỉnh thoảng còn được cha mua quần áo mới cho, nhưng cũng không có mấy thứ cầu kì khác.Read More »