[Si tửu] Chương 29

Chương 29: Úp mở

256fb78b0b126474c1492f91e38dadc2

Tuyết đọng trên núi dần tan, bầu trời cũng bắt đầu trong xanh hơn trước.

Hạ Việt mở mắt, chớp chớp mấy cái liền triệt để thanh tỉnh, hắn nghiêng đầu, nhìn người đang cuộn tròn nằm bên cạnh mình.Read More »