[Si tửu] Chương 28

Chương 28: Xây hầm băng

13557744_648332948648950_6422186510767366336_n.jpg

Nguyên tiêu vừa qua, Tết coi như cũng sắp hết. Trong Dận thành, hàng quán lại bắt đầu bận rộn, lò rượu trái lại dần dần rảnh rỗi, chỉ còn chờ đến giữa tháng hai đưa rượu mới nhập lửa thêm một lần, coi như kết thúc một mùa cất rượu của năm.Read More »