[Si tửu] Chương 27

Chương 27: Gặp đại phu

e4b88be4b99de6b581e4b98be7b485e7b4abe4ba82e69cb1-1280-2

Sau Nguyên tiêu, Hạ Việt và Thức Yến lại càng dính nhau.

Chuyện Thức Yến nay có thể phần nào nói cười như người bình thường cũng cho Vân gia trưởng bối một kinh hỉ lớn. Vân phụ thân là vui nhất, cứ cầm tay Thức Yến nhìn y một lúc thật lâu. Nghĩ đến phu lang của Bạch gia bấy lâu nay chỉ có thể đau khổ một mình, Vân phụ thân cũng không nhịn được hai mắt đỏ ửng, nhanh chóng bảo người gửi cho Bạch cha một phong thư báo hỉ.Read More »