[Si tửu] Chương 22

Chương 22: Cùng nhau về nhà (Thượng)

36673be865acbda71cfa001b75be1d082462bbe610cc6-PGA9Kf_fw658

Ở Lạc Việt, theo phong tục, nhà nào vừa mới thành thân thì không được để tân phòng bỏ trống trong vòng một tháng đầu tiên. Nếu nhà tân phu lang ở xa thì khi lại mặt sẽ phải trọ bên ngoài, vì thế lễ lại mặt đa phần đều diễn ra vào tháng thứ hai sau khi phu lang về nhà chồng.Read More »