[Si tửu] Chương 19

Chương 19: Khai trương

3fd985394d357f2861d6fd7dac6de5ac

Mùng tám, lò rượu làm lễ đảo tắng.

Đảo tắng tức là đảo những thùng gỗ đựng cơm trong lò rượu, mang ý nghĩa bắt đầu một mùa làm rượu mới trong năm, mỗi ngày đều phải nấu cơm làm lễ, hôm nay rốt cục cũng kết thúc.Read More »