[Si tửu] Chương 18

Chương 18: Bận rộn

bc271534bb60aa6d6fd5c19fe669ea15

Hỉ Cửu Túy đã bắt đầu tiến hành công tác chuẩn bị, ngoại trừ tiểu nhị đang học thuộc thực đơn và Thành chưởng quỹ mỗi ngày đều đến đây xem xét, Phương quản sự hầu như không thấy bóng dáng. Đương nhiên không phải là do hắn lười nhác, mà là Hạ Việt bận đi sang lò rượu không phân thân được nên giao cho hắn một nhiệm vụ.Read More »