[Hổ Đông Bắc] Chương 44

Chương 44: Thế nam truy nam thì sao?

aee384eb1d6939905cc5a543c405dbc3

“Vậy cậu bày cách cho tui cái coi!” Ông chủ Vũ hiện tại đã có chút nóng nảy: “Cậu giỏi như vậy mà, đây chẳng phải chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ thôi sao? Mấy nhỏ trong công ty cứ đá lông nheo với đám các cậu suốt, đừng tưởng rằng tui không thấy!”Read More »