[Trời lạnh rồi] Chương 35

Chương 35: Tổng tài cũng biết chơi clone

large (4)

Đại hôi lang ăn đường đánh ra ba cái dấu chấm, sau đó im re.

Đường Đường cứ chờ mãi chờ mãi, cậu nhấp nhổm ngồi trên ghế, tuy rằng viết đam mỹ không có gì sai nhưng nếu danh tính bị công khai, công ty mà biết được sau đó đuổi việc thì tiêu.

Đường Đường còn đang lo lắng thì trưởng phòng đã đi tới, cầm một phần văn kiện đưa cho Đường Đường.Read More »