[Trời lạnh rồi] Chương 30

Chương 30: Tổng tài là bảo mẫu

bluch

Bên công ty nghe nói Sa tổng đích thân đến bệnh viện thăm nhân viên, lập tức liền gọi điện thoại qua, chuông reo một lúc lâu mới có người nhấc máy.

Sa Tuân đen mặt, nói vào trong di động, “Alo.”

Đầu bên kia, trưởng phòng nhân sự ân cần hỏi, “Alo, Đường Đường đấy phải không?”

Sa tổng tiếp tục đen mặt, thái độ rất là lồi lõm trả lời: “Tôi là Sa Tuân.”Read More »