[Trời lạnh rồi] Chương 24

Chương 24: Tổng tài thích điều này

large

Vương Tuệ nhất thời nghẹn họng, sở dĩ bà ta mặt dày gọi điện thoại cho Sa Tuân là bởi vì vừa nãy bị Đường Đường hắt cho một chậu nước, bà ta bèn quay sang muốn xin tiền của anh.Read More »