[Trời lạnh rồi] Chương 19

Suốt ngày dòm thấy 2 cái fandow war nhau thấy mệt dễ sợ. Không thể bình yên mà yêu thương được sao?

Chương 19: Tổng tài bị hiểu lầm

images

Đường Đường nghe lời đi qua.

Sa tổng lấy một miếng băng keo cá nhân từ hộp thuốc ra, vừa định xé vỏ thì đã bị Đường Đường cản lại: “A! Khoan đã!”

Đường Đường nghĩ thầm, tan làm mình còn có hẹn, đi quẩy bar mà trên mặt dán băng keo thì còn ra cái thể thống gì nữa.Read More »