[Trời lạnh rồi] Chương 17

Chương 17: Tổng tài và cốc uống nước

large1

Bạn có 1 tin nhắn mới từ nhóm [Nhất định trở thành đại thần của chúng ta].

[Sản phẩm 3 không]: Đường Đường có onl không a?

[Đại thần bị mất ngủ]: Làm sao vậy?

[Tui đang offline]: Đường Đường hôm nay nhất định là ăn nhầm thuốc súng!Read More »