[Hổ Đông Bắc] Chương 27

Thi cử mệt mỏi quá.

Chương 27: Không tự nguyện mua hàng Tết.

73a06146405da1468f9ec06c8d7e711f

Sau chuyện vừa rồi, Hứa Tư Văn ngược lại càng thêm coi trọng nhân phẩm của tài xế Vũ, xã hội hiện nay còn được bao nhiêu người trung thực, không phải ai cũng có thể giữ vững nguyên tắc của mình.

Hai người sau đó lại tiếp tục dạo phố, bởi vì sắp hết năm, người đi mua sắm cũng rất nhiều, thế nhưng đàn ông đi mua hàng Tết lại càng nhiều hơn! Kỹ thuật viên Hứa thấy vậy bèn cảm thán một câu.

“Sao mà đông quá a.”Read More »