[Hổ Đông Bắc] Chương 26

Chương 26: Một lần nữa hiểu lầm

Untitled

Nói xong, Vũ Khánh Cương trực tiếp kéo kỹ thuật viên Hứa bỏ chạy, tốc độ có thể so được với thỏ trốn sói làm Vương Tân không kịp đuổi theo, huống chi, dù có muốn đuổi theo thật đi nữa thì cái hình thể phì lũ của ông ta sẽ cho phép chắc.

Chờ đến khi chạy thoát khỏi ông già lằng nhằng đó, Vũ Khánh Cương có chút không tình nguyện buông tay kỹ thuật viên Hứa, lầm bầm: “Ra ngoài mà cũng đụng phải nữa, lão tặc béo chết bầm kia.”Read More »