[Hổ Đông Bắc] Chương 24

Tân niên khoái hoạt \(>▽<)/ ~~~~ !!!

Chương 24: Năm mới

71941cecaba007701b8848c851380a82

Hứa Tư Văn đã muốn chai sạn với mấy dịp lễ lộc, bởi vì cho dù là lễ lớn hay lễ nhỏ thì cậu đều trải qua một mình, thỉnh thoảng cũng có đi chơi với đồng nghiệp nhưng cậu vẫn thích ở một mình hơn.

Cậu cũng không phủ nhận là mình rất cô đơn, thế nhưng cậu lại hưởng thụ sự cô độc này, bởi vì nếu chỉ có một mình, thì chắc chắn sẽ không bị ai làm tổn thương.Read More »