[Trời lạnh rồi] Chương 5

Chương 5: Tổng tài tát mi bốp bốp bốp (1)

Asami.Ryuichi.full.450407

 

1 vạn đồng…

1 vạn đồng!

1 VẠN ĐỒNGGGGGGG!!!

Đường Đường đầu tiên là kích động, sau đó lại kinh ngạc, sau đó lại buồn bực, sau đó nữa thì cao hứng, cuối cùng biến thành ngửa mặt lên trời cười to. Bình thường thì tác giả và diễn đàn Tấn Giang sẽ chia nhau gói cộng thưởng 50/50, một vạn đồng tiền thưởng, chia đôi cũng được tới 5 ngàn!!!Read More »