[Trời lạnh rồi] Chương 4

Chương 4: Tổng tài là gay

82521a1e97fb037f13deff66f663390f.jpg

 

“Được rồi, cậu ra ngoài đi.”

Sa tổng cũng không dây dưa, thả Đường Đường đi ra ngoài.

Đường Đường sau lưng đầy mồ hôi lạnh, quả thực khóc không ra nước mắt. Rõ ràng là tuần sau mới phải nộp, kết quả bà bạn tốt Lục Manh Manh kia lại tỉnh queo bán đứng đồng bọn.

Đường Đường nghiến răng ken két, hung tợn phi ra khỏi phòng làm việc của Sa Tuân, dùng ánh mắt hung ác trừng Lục Manh Manh.Read More »