[Trời lạnh rồi] Chương 1

Chương 1: Tổng tài có bệnh xà tinh 

f842e5d775f62bebab728b3f03061c9e

Đường Đường, Đường trong “đường đường chính chính”.

Đường Đường vẫn luôn cảm thấy cha mẹ đã đặt cho mình một cái tên đặc biệt có giá trị nghệ thuật, nghe vừa kêu vừa dễ thuộc, lại không mất đi hương vị đàn ông…

Đường Đường là một tác giả ký hợp đồng với Tấn Giang, giới tính nam, chuyên môn viết tiểu thuyết đam mỹ. Nhưng mà Đường Đường cam đoan, bản thân mình tuyệt đối là trai thẳng, thẳng tắp là đằng khác!Read More »