[Hổ Đông Bắc] Chương 14

Chương 14: Tiểu khu Hổ Đông Bắc

20140223-chuunibyouren07-39

“Chính là nơi này nè!” Ông chủ Vũ vui sướng rạo rực chỉ cho khách quí thấy cái sự giàu nứt đố đổ vách của tập đoàn Hổ Đông Bắc.

“Đây chính là khu nhà ở cho nhân viên của công ty mấy anh sao?”

Nói thật, Hứa Tư Văn kỳ thực rất hoài nghi, không phải tập đoàn này mới thành lập chưa được ba năm sao?Read More »